Machtiging autorijschool Johan Diekema met DigiD

Voordat  de rijschool het praktijkexamen voor je kan aanvragen, moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doet je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor je heeft gereserveerd, verplaatst of geschrapt. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch voor de rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR.

Om rijschool Johen Diekema te kunnen machtigen, heb je het rijschoolnummer nodig. Dit nummer is 0930 R8. 

 klik hier: Rijschool machtigen